Scroll Top
Paroli Łukasz Tyczkowski

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paroli Łukasz Tyczkowski. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Paroli Łukasz Tyczkowski, ul. Klonowa 40/107, 16-400 Suwałki;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.droneup.pl;
 • mailowo na adres: info[małpa]droneup.pl;
 • telefonicznie: +48-604-330-606.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Wykonanie usługi stworzenia strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do kontaktu z Państwem oraz rozpoczęcia współpracy;
 • Realizacja zamówienia usług dodatkowych: optymalizacja, administracja i opieka lub innych;
 • Dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja interesu administratora, czyli możliwości dochodzenia przez niego roszczeń, np. w kwestii rozliczeń zaległości;
 • Prowadzenie księgowości związanej ze świadczonymi usługami: wystawianie faktur, tworzenie zestawień z comiesięcznym podsumowaniem wystawionych dokumentów księgowych;
 • Rozpatrywania reklamacji. W tej kwestii podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Aby realizować swoje usługi, administrator przetwarza Państwa imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Do celów księgowych przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO). Z inspektorem można kontaktować się zawsze wtedy, kiedy chcielibyście uzyskać Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Paroli Łukasz Tyczkowski. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Paroli Łukasz Tyczkowski, ul. Klonowa 40/107, 16-400 Suwałki;
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie tyczkowski.pl;
 • mailowo na adres: kontakt[małpa]tyczkowski.com;
 • telefonicznie: +48-604-330-606.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Paroli Łukasz Tyczkowski mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy oraz kontrahenci administratora danych,
 • usługodawcy, którzy świadczą usługi dla administratora i tym samym w drodze umowy i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług przetwarzają dane osobowe np. firma księgowa, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe, firmy windykacyjne.

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy)

Paroli Łukasz Tyczkowski nie przekazuje danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji usługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości);

Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych czyli do otrzymania od administratora danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możecie Państwo wtedy przesłać innemu administratorowi danych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Prawo to może zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku stwierdzenia nieprowidłowości dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Powyższa polityka prywatności obowiązuje od 29.03.2023 r.

Ustawienia prywatności
Kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z mojej witryny.