Scroll Top
Paroli Łukasz Tyczkowski

sot.suwalszczyzna.eu

sot.suwalszczyzna.eu
Suwalszczyzna – kraina jak baśń.

Branża: turystyka, promocja regionu

Zakres działań

Stworzenie i optymalizacja strony WordPress, copywriting w ramach SEO, optymalizacja po stronie serwera i strony (cache, Redis), optymalizacja SEO, stworzenie planu promocji strony i Stowarzyszenia np. w social media. Wykonanie sesji zdjęciowych z ziemi i z lotu ptaka – usługi dronem.

Administracja WordPress, aktualizacje, modyfikacje, dodawanie treści.

Napisz do mnie

  Którą z usług jesteś zainteresowany/a?*

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Paroli Łukasz Tyczkowski. Podanie danych osobowych jest niezbędne do kontaktu celem przedstawienia oferty. Szczegóły przetwarzania danych: Polityka prywatności

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH*

  Suwalska Organizacja Turystyczna

  Swoje zadania statutowe Stowarzyszenie Obszaru Turystycznego (SOT) wypełnia poprzez różnorodne działania marketingowe, mające na celu wspieranie rozwoju regionu. Szczególnie istotne są:

  1. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, a także osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu. W tym kontekście stowarzyszenie dąży do budowania współpracy i synergii pomiędzy różnymi podmiotami.
  2. Aktywny udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki oraz modernizacji infrastruktury turystycznej. Działa ono jako ważny partner, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę do procesów planistycznych.
  3. Zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie informacji turystycznej przez cały rok. SOT pełni rolę centralnego źródła informacji, co umożliwia skuteczne zarządzanie danymi związanymi z ruchem turystycznym.
  4. Organizacja lub udział w różnego rodzaju wydarzeniach promocyjnych, targach, spotkaniach i szkoleniach. Działań tych podejmuje się w celu skutecznej promocji regionu i budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy.
  5. Realizacja działań mających na celu zwiększenie liczby odwiedzających region turystów oraz wzrost wpływów z turystyki w gospodarce lokalnej. Stowarzyszenie podejmuje wysiłki w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku regionu jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzenia.
  6. Działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej w regionie. SOT angażuje się w projekty mające na celu rozwój i modernizację obiektów i udogodnień turystycznych.
  7. Działania na rzecz rozwoju oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie podejmuje się inicjatyw mających na celu zapewnienie dostępu do atrakcji turystycznych dla wszystkich grup społecznych.
  8. Współpraca z organizacjami turystycznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w wymianie doświadczeń i wspólnych projektach z partnerami z różnych obszarów.
  9. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w regionie. SOT pełni rolę organizatora i koordynatora działań promocyjnych, zapewniając spójność i skuteczność komunikacji.
  10. Tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych z sektora turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi. Stowarzyszenie pełni rolę mediatora i inicjatora współpracy, tworząc warunki do synergii działań pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami administracyjnymi.

  Członkowie SOT

  Lista członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej, stan na 24.01.2024.

  1. Agencja Reklamowa FOTON
  2. Skansen Fortyfikacji Prus Wschodnich w Bakałarzewie
  3. Agroturystyka Dowspuda z Sauną
  4. PTTK Oddział w Suwałkach
  5. Gmina Suwałki
  6. Powiat Suwalski
  7. Parkowe Centrum Wypoczynku WIDOK
  8. Pensjonat Na Wzgórzu
  9. Suwalski Park Krajobrazowy
  10. Stowarzyszenie “Macierzanka”
  11. Biuro Turystyczne SUWALSZCZYZNA
  12. Azymut Restauracja & Pensjonat
  13. Wigierski Park Narodowy
  14. Barbara Kowalewska – przewodnik turystyczny
  15. Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne (WST)
  16. DroneUp – usługi dronem, fotograf
  17. Folwark Hutta
  18. Gospodarstwo Agroturystyczne “Leśna Dolina” Maria i Grzegorz Bacewicz
  19. Pokamedulski Klasztor w Wigrach
  20. Fundacja Wigry Pro
  21. Renata Zakrzewska – przewodnik turystyczny
  22. Restauracja “Pod Jelonkiem”
  Ustawienia prywatności
  Kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z mojej witryny.